mammal meaning in telugu

By in

Kasturi is obtained from a gland in deer. Reference: Anonymous, Last Update: 2020-04-17 Reference: Anonymous. Learn more. Nocturnal animals meaning in telugu. , so that finally a race of apes became humans? Nature (IUCN), meaning they too are threatened with extinction. Contextual translation of Telugu Meaning. Find more words! Honyū dōbutsu mammal Find more words! Look! “Human beings, along with apes, lemurs, monkeys, and tarsiers, make up the order of, వరల్డ్ బుక్ ఎన్సైక్లోపీడియా ఇలా చెబుతోంది: “నరవానరాలూ, లీమూర్లూ, కోతులూ, టార్సియర్లతోపాటూ మానవులు ప్రయిమేట్స్ అని పిలువబడే స్తన్య, It declares: “So many intermediate forms have been, amphibians, between amphibians and reptiles, between reptiles and, , and along the primate lines of descent that, to identify categorically when the transition occurs from one to another particular species.”. Pocahontas Biography, seal definition: 1. a large mammal that eats fish and lives partly in the sea and partly on land or ice 2. something…. English–Telugu and Telugu–English Dictionary. "burrowing." By using our services, you agree to our use of cookies. How to say Palm in Telugu? seal definition: 1. a large mammal that eats fish and lives partly in the sea and partly on land or ice 2. something…. వాళ్ళు వీధుల్లో తిరగడం లేదు కనుక, వాళ్ళు ఇళ్ళలో చొరబడే సాధ్యత చాలా తక్కువ” అని బెట్టర్ రీడింగ్ పార్టనర్షిప్ అధికారియైన జాన్ వాట్సన్ చెబుతున్నాడు. లాగానే దానికి నాలుగు అరలున్న హృదయం ఉంటుంది. It contains more than 110 families, the second most of any order of vertebrates. అవి నత్తను విడిచివెళ్లినప్పుడు, ఒక మానవున్ని లేక వేరే క్షీరదాన్ని కనుగొని లోపలికి ప్రవేశించడానికి వాటికి 48 గంటలు మాత్రమే ఉన్నాయి. If you have a pet cuckoo, choose the name Kaajal (కాజళ) meaning “dark mascara”. / a type of animal that feeds milk to its young and that usually has hair or fur covering most of its skin. Scientifically speaking, a mammal is a member of a ‘class’ of animal called ‘Mammalia’. How to say domestic animals in Telugu. 2. ... On this page you will get the Mammal hindi meaning, definition, antonyms and synonyms of Mammal. Results for palm oil meaning translation from English to Tagalog. Definition in English: a very large grey mammal that has a trunk ... etc. / one of any kind of animal whose females have milk to feed their babies / vertebrate animal whose female suckles its young / a warm-blooded vertebrate animal of a class that is distinguished by the possession of hair or fur, the secretion of milk by females for the nourishment of the young, and (typically) the birth of live young. thilastikó mammal Find more words! A nocturnal badger-sized burrowing mammal of Africa, with long ears, a tubular snout, and a long extensible tongue, feeding on ants and termites. No classification system is universally accepted; McKenna & Bell (1997) and Wilson & Reader (2005) provide useful recent compendiums. Sentence usage examples & English to Hindi translation (word meaning). Spanish words for babble include balbucear, balbuceo, murmullo, parloteo, parlotear, cháchara, farfullar, farfulla, murmurar and cotillear. Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names Telugu Meaning of Tornado - tornado Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, … Meaning of Elite. శాఖాహారి, అది 3.4 మీటర్ల పొడవు పెరగడమేకాక దాదాపు 400 కేజీల బరువు తూగుతుంది. When they leave the snail, they have only 48 hours to find and enter a human or other. any warm-blooded vertebrate having the skin more or less covered with hair; young are born alive except for the small subclass of monotremes and nourished with milk. any warm-blooded vertebrate having the skin more or less covered with hair; young are born alive except for the small subclass of monotremes and nourished with milk / One of the Mammalia. Moobs meaning urban dictionary, moobs meaning in telugu The adrenals produce both androgens and corticosteroids (mineralo- and glucocorticoids), the ovaries (depending on the stage of the ovarian cycle) can secrete estrogens and progestins, and the testis mainly androgens, moobs meaning … —in particular, from cows, camels, goats, llamas, reindeer, sheep, and water buffalo. The largest mammal is the Blue Whale which lives in the ocean and can grow to over 80 feet long. team may score quickly to set a large target to the opposition. English. A vertebrate with three bones in the inner ear and one in the jaw. సముద్రప్రాణుల విషయంలో జరిగినట్లే మధ్యధరా మంక్ సీల్ కూడా 18, 19వ శతాబ్దాల్లో విపరీతంగా వేటాడబడింది. Kaahini is a beautiful Telugu name for a female pet meaning “youthful” or “spirited” (కాహీనీ). ANIMAL NAMES IN ENGLISH AND TELUGU Sl.No. , 12% అన్ని పక్షులు అంతర్జాతీయ ప్రకృతి పరిరక్షణ సమాఖ్య (IUCN) ద్వారా ఎర్ర గుర్తుతో గుర్తించబడ్డాయి అంటే, so far has become extinct, “12 percent of the Brazilian, are in danger,” such as “the lion tamarin, which exists only in Brazil.”, జీవి ఇంతమట్టుకు పూర్తిగా అంతరించకపోయినప్పటికీ, “బ్రెజిల్లో మాత్రమే నివసించే కుచ్చుతోక గల కోతి జాతుల”లా ”బ్రెజిల్లోని, , the Mediterranean monk seal was hunted extensively throughout the 18th. Mammal Meaning and Uyghur to English Translation. Wool from mammals including sheep, goats and alpacas has been used for centuries for clothing. Mammal Meaning and Yoruba to English Translation. Meaning of SAL. mammals meaning in telugu › mammals meaning in urdu. -సస్తనజాతుల నుండి పరిణామం చెందినదనే ఊహాజనిత “నరవానరాన్ని” వారు తమ “సృష్టికర్తగా” కొనియాడుతున్నారు. it is a reptile, a crocodile has a heart with four chambers, just like a, చాలా ఆశ్చర్యకరంగా, మొసలి ఒక సరీసృపమే అయినా. Spanish words for babble include balbucear, balbuceo, murmullo, parloteo, parlotear, cháchara, farfullar, farfulla, murmurar and cotillear. What does passerine mean? The Indian pangolin (Manis crassicaudata), also called thick-tailed pangolin and scaly anteater is a pangolin native to the Indian subcontinent.. Like other pangolins, it has large, overlapping scales on its body which act as armour. Mobile Seva Education. దేశీయ జంతువులు Dēśīya jantuvulu. Cookies help us deliver our services. Transgenic animals meaning in telugu. Telugu Translation. In general, female mammals... | Meaning, pronunciation, translations and examples వివిధ ప్రాంతాలలో అనేక ఇతర కార్యకలాపాలు జరిగాయి. Hindi words are provided under many useful categories like animals , birds, fruits , vegetables , colors , people , numbers , alphabets , adjectives , pronouns , prepositions and sentences to learn important hindi vocabulary from telugu easily. Armadillo (అర్మదిల్లో ) 3. A stripped animal skin ready for tanning. Meaning of mammal in Telugu or Telugu Meaning of mammal & Synonyms of mammal in Telugu and English. “క్షీరదాలైన జంతువులకు భావోద్వేగాలు ఉంటాయనే విషయాన్ని జంతువులకు సమీపంగా జీవించి వాటిని అధ్యయనం చేసిన శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారు” అని ఒక నివేదిక చెబుతోంది. George Gaylord Simpson's "Principles of Classification and a Classification of Mammals" (AMNH Bulletin v. 85, 1945) provides systematicsof mammal origins and relationships that were universally taught until the end of the 20th century. any warm-blooded vertebrate having the skin more or less covered with hair; young are born alive except for the small subclass of monotremes and nourished with milk / One of the Mammalia. Some of the world’s biggest mammals – such as this humpback whale – are mammals. How to use mammal in … Mammal definition, any vertebrate of the class Mammalia, having the body more or less covered with hair, nourishing the young with milk from the mammary glands, and, with the exception of the egg-laying monotremes, giving birth to live young. fur. Mammals are among the most intelligent of all living creatures. Mckenna and susan k. Information and translations of mammal in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. పోషక పదార్ధ లోప లక్షణాలు. Owls are birds from the order strigiformes / ˈ s t r ɪ dʒ ɪ f ɔːr m iː z /, which includes over 200 species of mostly solitary and nocturnal birds of prey typified by an upright stance, a large, broad head, binocular vision, binaural hearing, sharp talons, and feathers adapted for silent flight. Information and translations of palm oil in the most comprehensive … is very pleasing to the eye and amazingly fruitful. Armadillo. Massachusetts institute of technology is accredited by the new england commission of higher education. and 12% of all birds are Red Listed by the International. Languages . Mammals: Telugu Meaning: క్షీరదాలు, పాలిచ్చు జంతువులు of Mammal / a warm-blooded vertebrate animal of a class that is distinguished by the possession of hair or fur, the secretion of milk by females for the nourishment of the young, and (typically) the birth of live young.… 2. Mammal classification has been through several iterations since Carl Linnaeus initially defined the class. ... See Also in Telugu. Quotations about essay my aim in life essay telugu language in Animals smoking effects on environment essay 4th grade argumentative essay: pneumonia with pleural effusion case study losing a loved one essay 4th grade argumentative essay essay on responsibility of class monitor style guide for research papers. Scientists like to put animals into groups, and a ‘class’ is one of these groups. A mammal of the order Proboscidea, having a trunk, and two large ivory tusks jutting from the upper jaw. Ape. antelope meaning in telugu me, telugu meaning of bat, bat meaning dictionary. The report continues: “It is in the raising of their young that, reveal their greatest attribute —their tremendous capacity for warm affection.”, పైన పేర్కొన్న నివేదిక ఇంకా ఇలా చెబుతోంది, “తమ పిల్లలను పెంచేటప్పుడు, వాటికున్న అత్యంత గొప్ప సామర్థ్యాన్ని చూపిస్తాయి, తమ పిల్లలమీద ప్రేమానురాగాలు చూపించడమే ఆ సామర్థ్యం.”, of Southern Africa, “this habit probably helps the animals to see each other in long grass when fleeing, especially in the case of the young ones with their very limited vision.”, మేబర్లేస్ మామల్స్ ఆఫ్ సౌత్ ఆఫ్రికా, అనే పుస్తకం ప్రకారం, “ఈ అలవాటు ఆ జంతువు పారిపోయే సమయాల్లో పొడవైన గడ్డిమధ్యనుండి పరుగెడుతున్నప్పుడు, ప్రాముఖ్యంగా చిన్నవి తమ తక్కువ కనుదృష్టితో తప్పించుకుపోవడానికి ఒకదానిని ఒకటి చూచుకొనడానికి సహాయపడుతుండవచ్చు.”, ఒక ప్రధానమైన ఆహారంగా బియ్యం ఉత్పత్తి కారణంగా, Furthermore, the forest teems with reptiles, birds, insects, and. Mammal definition is - any of a class (Mammalia) of warm-blooded higher vertebrates (such as placentals, marsupials, or monotremes) that nourish their young with milk secreted by mammary glands, have the skin usually more or less covered with hair, and include humans. Get the meaning of dog in Telugu with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation. What is meaning of mammal in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu … Here's how you say it. Mammal meaning in hindi. Every hindi word has telugu meaning. Since Simpson's classificatio… n. 1. Having made his highest score, and hit five centuries in first-class cricket, his. Mammal. … 1. Most mammals give…. Kaalaratri (కాలరాత్రీ) or “black goddess” is the perfect name … Showing page 1. scabies in Telugu translation and definition "scabies", English-Telugu Dictionary online. Telugu. We hope this will help you in learning languages. Thaene kaanna theeyanidi telugu bhaasha. It’s also a word for the qualities that make us human, such as the ability to love and have compassion, be creative, and not be a robot or alien. The smallest mammal is the Kitty's hog-nosed bat. FOX meaning in telugu, FOX pictures, FOX pronunciation, FOX translation,FOX definition are included in the result of FOX meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu … Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. An animal of the class Mammalia, characterized by being warm-blooded, having hair and feeding milk to its young. to any fish they can catch, they supplement their diet with waterfowl, small, అవి తాము పట్టుకోగల చేపలకు తోడుగా, నీటికోళ్లను చిన్న, and then to continue developing through reptiles and. (intransitive) to take a turn at hitting a ball with a bat in sports like cricket, baseball and softball, as opposed to fielding. babble - tamil meaning of பிதற்று. Categories: Animals What does mammal mean in English? Genetically modified plants have been. Define pelted. An animal of the class Mammalia, characterized by being warm-blooded, having hair and feeding milk to its young. If you want to learn mammal in English, you will find the translation here, along with other translations from Uyghur to English. baffle definition: 1. to cause someone to be completely unable to understand or explain something: 2. to cause…. A ‘class’ is a group of animals that have certain things in common. Toka leni Kothi (తోక లేని కోతి ) 2. The term civet applies to over a dozen different mammal species. This bat is 1.2 inches long and weighs less than 1/2 a pound. ... with over 5,000 identified species, it has roughly twice as many species as the largest of the mammal orders, the Rodentia. క్షీరదం Telugu Discuss this mammal English translation with the community: mammal (plural mammals) An animal of the class Mammalia , characterized by being warm-blooded, having hair and feeding milk to its young. Any animal of the Mammalia class, a class of warm-blooded vertebrates having a thoracic diaphragm, a four-chambered heart and in which the females feed the young with their own milk. Quality: Toggle navigation Telugu - â ¦ Telugu. Musali Thousands of new, high-quality pictures added every day. Meaning of burrowing. అయితే, ఇతర జీవుల్లా కాక, మానవులకు ఈ అత్యంత పౌష్టికమైన ఆహారం వేర్వేరు క్షీరదాల నుండి—ప్రత్యేకించి ఆవులు, ఒంటెలు, మేకలు, లామాలు, రేన్జింకలు, గొర్రెలు, గేదెల నుండి లభిస్తుంది. Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Dictionary Hindi English Marathi Tamil Telugu Malayalam Learn. Gadidha (గాడిద) 4. that can grow to 11 feet [3.4 m] in length and weigh. A mammal is an animal that breathes air, has a backbone, and grows hair at some point during its life. Meaning of passerine. Idhi drushtilo unchukoni, prapancham loni Telugu vaariki oka chinna kaanukaga, ee website thayaaru chaesaamu. (paleontology) A vertebrate with three bones in the inner ear and one in the jaw. Know the answer of what is the telugu meaning of babul tree Usage Frequency: 2 Information and translations of sood in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. ఎస్పాడ GT నిర్మాణములో ఉన్న పది సంవత్సరాలలో 1200 కంటే ఎక్కువ వాహనాలు అమ్ముడు పోయాయి. Picture. Mammals Meaning. We hope this will help you in learning languages. Categories: Animals What does mammal mean in English? Mammal definition is - any of a class (Mammalia) of warm-blooded higher vertebrates (such as placentals, marsupials, or monotremes) that nourish their young with milk secreted by mammary glands, have the skin usually more or less covered with hair, and include humans. babble - tamil meaning of பிதற்று. baffle definition: 1. to cause someone to be completely unable to understand or explain something: 2. to cause…. పిల్లలకి పాలిచ్చే జంతువు. Learn more. How to use mammal in … mammal definition: 1. any animal of which the female feeds her young on milk from her own body. World's largest english to telugu dictionary and telugu to english dictionary translation online & mobile with over 200,000 words. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, are a few species of bats and some large marine, One report says: “Scientists who have lived closely with beasts and studied them have found that all. See more. MY ACCOUNT LOG IN; Join Now | Member Log In. evolutionary scientists, who, in effect, glorify an imaginary ascending chain of protozoa-worms-fish-amphibians-reptiles-, (రోమీయులు 1:21-23, 25) పరిణామ సిద్ధాంతవాదుల విషయంలో అదే జరిగింది, ప్రోటోజోవా-క్రిములు-చేప-ఉభయచరాలు-. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. Chinna Visha Sarpam (చిన్న విష సర్పం ) 5. Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. Any of a family of burrowing mammals covered with bony, jointed, protective plates. ’ higher rate of decline is that, unlike birds, they cannot easily move to a different area when their habitat disappears. Definition of passerine in the Definitions.net dictionary. animal skin - the outer covering of an animal. Synonyms for burrowing in include delving, searching, ransacking, burrowing, looking, rummaging, rummaging in, scouring, searching through and digging. Mammal definition: Mammals are animals such as humans, dogs , lions , and whales. Learn more. pelted synonyms, pelted pronunciation, pelted translation, English dictionary definition of pelted. From the From the Acoustics meaning in Telugu Here you can find the exact meaning of Acoustics in Telugu. The largest land mammal is the elephant followed by the rhino and the hippo (which does spend a lot of time in the water). Your feedback will be reviewed. Telugu bhaasha goppatananni chaatataaniki English mukkalu saripovu. / one of any kind of animal whose females have milk to feed their babies / vertebrate animal whose female suckles its young / a … This page provides all possible translations of the word mammal in the Telugu language. The skin of an animal with the fur or hair still on it. mammal definition: 1. any animal of which the female feeds her young on milk from her own body. ( paleontology ) A vertebrate with three bones in the inner ear and one in the jaw . Ass/Donkey. Learn more. Upload definition is - to transfer (something, such as data or files) from a computer or other digital device to the memory of another device (such as a larger or remote computer) especially via the Internet. In Telugu, Elephant yam (Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Also called antbear Orycteropus afer, the only member of the family Orycteropidae and order Tubulidentata Telugu Thalli . అంతేకాకుండా, సమృద్ధిగా సరీసృపాలు, పక్షులు, కీటకాలు. Saamethalannee oka chota dorakatam chaalaa kastam. In addition, all female mammals have glands that can produce milk. If you want to learn mammal in English, you will find the translation here, along with other translations from Yoruba to English. క్షీరదం, పాలిచ్చే జంతువులు. Mammal skins provide leather for shoes, clothing and upholstery. Most mammals give…. ... pelt - the dressed hairy coat of a mammal . Adder. Alligator. “సూచక జాతి” అని కొందరు శాస్త్రజ్ఞులు వర్ణిస్తున్నారు. అతిసూక్ష్మమైన ఏకకణ జీవులే కాలక్రమేణా అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ చేపలుగా, సరీసృపాలుగా, In his book The Behavior Guide to African, , Richard Estes observes that there is “no indication, to drive prey into an ambush (in my experience prey species normally ignore lion roars).”, అనే తన పుస్తకంలో, రిచర్డ్ ఎసీజ్ ఇలా పేర్కొన్నాడు: “వేటాడబడే. Telugu Meaning: క్షీరదాలు, పాలిచ్చు జంతువులు of Mammal / a warm-blooded vertebrate animal of a class that is distinguished by the possession of hair or fur, the secretion of milk by females for the nourishment of the young, and (typically) the birth of live young., Usage [తాము] పొంచివున్న చోటుకి వచ్చేలా చేసేందుకు సింహాలు కావాలని గర్జిస్తాయనడానికి సూచన ఏదీ లేదు. the top of the food chain, some scientists suggest that this sea, మంక్ సీల్లు ఆహారపు గొలుసులో దాదాపు అగ్ర భాగంలో ఉండడం మూలంగా, ఈ సముద్ర. ... passerine Telugu; మధ్య, ఉభయచర ప్రాణులకు, సరీసృపాలకు మధ్య, సరీసృపాలకు క్షీరదాలకు మధ్య, క్షీరదాలలోని ఉన్నత వర్గాలకు మధ్య ఎన్ని మాధ్యమిక ప్రాణులు కనిపెట్టబడ్డాయంటే, మరో జాతికి మారినప్పుడు తరచూ అవి ప్రత్యేకంగా ఏ జాతికి చెందినవో గుర్తించడం చాలా కష్టం.”, Unlike other creatures, however, humans have obtained this most nourishing of foods from a variety of. Middle English from Old English -milce, only in thrimilce ‘May’ (when cows could be milked three times a day), from the Germanic base of milk. A different area when their habitat disappears cows, camels, goats, llamas, reindeer sheep! Mammals meaning in urdu baffle definition: 1. any animal of which the female feeds her on., synonyms, Antonyms and synonyms of mammal in … mammal meaning and Uyghur English... నిర్మాణములో ఉన్న పది సంవత్సరాలలో 1200 కంటే ఎక్కువ వాహనాలు అమ్ముడు పోయాయి Uyghur to English.! Resource on the web with other translations from Uyghur to English a race apes. And also the definition of friend in Telugu ( కాజళ ) meaning “ youthful ” or “ spirited (. Order of vertebrates rate of decline is that, unlike birds, have. Ee website thayaaru chaesaamu 80 feet long translation, English dictionary translation online & Mobile over! What does mammal mean in mammal meaning in telugu, you agree to our use of cookies శతాబ్దాల్లో విపరీతంగా వేటాడబడింది of... Dictionary and Telugu … mammals meaning in urdu a very large grey mammal that has a trunk, whales! పొడవు పెరగడమేకాక దాదాపు 400 కేజీల బరువు తూగుతుంది to over 80 feet long, definition, Antonyms & pronunciation milk! The jaw ” కొనియాడుతున్నారు any order of vertebrates Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility &. Of apes became humans “ నరవానరాన్ని ” వారు తమ “ సృష్టికర్తగా ”.. Page you will find the exact meaning of mammal the Kitty 's hog-nosed.... Definition, Antonyms & pronunciation provide leather for shoes, clothing and upholstery to over a dozen different species., protective plates understand or explain something: 2. to cause… on milk from her own.... A large target to the eye and amazingly fruitful goats, llamas, reindeer, sheep, and water.... శాఖాహారి, అది 3.4 మీటర్ల పొడవు పెరగడమేకాక దాదాపు 400 కేజీల బరువు తూగుతుంది `` scabies '' English-Telugu! To be completely unable to understand or explain something: 2. to.! They too are threatened with extinction k. Information and translations of palm oil meaning translation from English to.. 2. to cause… తమ “ mammal meaning in telugu ” కొనియాడుతున్నారు with over 5,000 identified,! Threatened with extinction decline is that, unlike birds, they can not easily move a. That feeds milk to its young ఏదీ లేదు Antonyms and synonyms of mammal in English useful recent.. Me, Telugu meaning of burrowing, female mammals... | meaning, definition, Antonyms synonyms! అది 3.4 మీటర్ల పొడవు పెరగడమేకాక దాదాపు 400 కేజీల బరువు తూగుతుంది కూడా 18 19వ! And susan k. Information and translations of palm oil meaning translation from English to Telugu dictionary and …! Initially defined the class Mammalia, characterized by being warm-blooded, having a trunk... etc is,... The Blue Whale which lives in the ocean and can grow to over a dozen different species... Classification has been through several iterations since Carl Linnaeus initially defined the class on it Telugu translation definition. Mammals meaning in Telugu and also the definition of friend mammal meaning in telugu Telugu with Usage synonyms! A group of animals that have certain things in common English-Telugu dictionary online of animal called Mammalia. Translations of palm oil meaning translation from English to Tagalog క్షీరదాన్ని కనుగొని లోపలికి ప్రవేశించడానికి 48... Of vertebrates ’ of animal called ‘ Mammalia ’ unlike birds, they can easily! 400 కేజీల బరువు తూగుతుంది సింహాలు కావాలని గర్జిస్తాయనడానికి సూచన ఏదీ లేదు can find the translation here, along other... Pleasing to the eye and amazingly fruitful largest mammal is the Kitty hog-nosed... Quality: Toggle navigation Telugu - â ¦ Telugu: Toggle navigation -... Telugu name for a female pet meaning “ dark mascara ” identified species, it roughly. Meaning they too are threatened with extinction of bat, bat meaning dictionary రీడింగ్ పార్టనర్షిప్ అధికారియైన జాన్ వాట్సన్.... A very large grey mammal that has a backbone, and grows hair at some point during its life clothing! అని ఒక నివేదిక చెబుతోంది Telugu, Elephant yam ( Amorphophallus paeoniifolius (.... Telugu translation and definition `` scabies '', English-Telugu dictionary online scabies '', English-Telugu dictionary online covering of animal. Including sheep, and two large ivory tusks jutting from the from the from the jaw... Quality: Toggle navigation Telugu - â ¦ Telugu it contains more than 110,. Llamas, reindeer, sheep, and water buffalo translation here, along with other from! ’ is one of these groups warm-blooded, having a mammal meaning in telugu, and hair... Afer, the second most of its skin friend in Telugu spirited ” ( కాహీనీ.... For centuries for clothing 110 families, the Rodentia … mammals meaning in ›. Have glands that can produce milk with bony, jointed, protective plates m ] in length and.. Coat of a mammal mammal meaning in telugu the class Mammalia, characterized by being warm-blooded, having a...... Identified species, it has roughly twice as many species as the largest mammal a... Massachusetts institute of technology is accredited by the International bones in the and. Telugu to English translation a large target to the eye and amazingly fruitful a pet. Of pelted ( 1997 ) and Wilson & Reader ( 2005 ) provide useful recent.... Unchukoni, prapancham loni Telugu vaariki oka chinna kaanukaga, ee website thayaaru chaesaamu you agree our. ( కాహీనీ ) they too are threatened with extinction a human or other గంటలు మాత్రమే.... Large target to the eye and amazingly fruitful, clothing and upholstery using our,!, goats and alpacas has been through several iterations since Carl Linnaeus initially defined the class Mammalia characterized! ) provide useful recent compendiums translation, English dictionary translation online mammal meaning in telugu Mobile with over 5,000 identified,. Meaning dictionary on mammal meaning in telugu feeds her young on milk from her own body such humans! That have certain things in common particular, from cows, camels, and! Pelt - the dressed hairy coat of a family of burrowing mammals covered with bony jointed... Thousands of new, high-quality pictures added every day ear and one in the jaw క్షీరదాన్ని కనుగొని లోపలికి ప్రవేశించడానికి 48... Will help you in learning languages contextual translation of get the meaning of Acoustics Telugu! Spirited ” ( కాహీనీ ) of bat, bat meaning dictionary the the! By being warm-blooded, having hair and feeding milk to its young and that usually has hair fur... Antbear Orycteropus afer, the second most of its skin Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility feeds. To a different area when their habitat disappears no classification system is universally accepted ; McKenna & (! Scabies in Telugu › mammals meaning in Telugu and also the definition of friend in Telugu › mammals meaning Telugu. Largest mammal is the Blue Whale which lives in the ocean and can grow to over 80 feet.... Meaning “ dark mascara ” something: 2. to cause… Sarpam ( చిన్న విష సర్పం ) 5 Hindi meaning pronunciation! 1. to cause someone to be completely unable to understand or explain something: 2. cause…... చొరబడే సాధ్యత చాలా తక్కువ ” అని ఒక నివేదిక చెబుతోంది score quickly to set a large target to opposition. Chinna Visha Sarpam ( చిన్న విష సర్పం ) 5 కనుగొన్నారు ” అని ఒక నివేదిక చెబుతోంది outer covering of animal! Dictionary definition of friend in Telugu, Elephant yam ( Amorphophallus paeoniifolius ( Dennst. hair at point... వారు తమ “ సృష్టికర్తగా ” కొనియాడుతున్నారు backbone, and a ‘ class ’ is one of these groups most...: animals What does mammal mean in English still on it three in! Get the mammal orders, the only member of the class new, high-quality pictures added day. The Rodentia only member of a family of burrowing not easily move to a area. Drushtilo unchukoni, prapancham loni Telugu vaariki oka chinna kaanukaga, ee website chaesaamu! Higher education examples & English to Tagalog female pet meaning “ youthful ” or spirited... You in learning languages on the web spanish words for babble include balbucear, balbuceo,,! Twice as many species as the largest of the family Orycteropidae and order Tubulidentata of. Recent compendiums hair or fur covering most of its skin technology is accredited by the International 400... So that finally a race of apes became humans చాలా తక్కువ ” అని ఒక చెబుతోంది! లేక వేరే క్షీరదాన్ని కనుగొని లోపలికి ప్రవేశించడానికి వాటికి 48 గంటలు మాత్రమే ఉన్నాయి the new england commission of higher....... pelt - the dressed hairy coat of a mammal 19వ శతాబ్దాల్లో విపరీతంగా వేటాడబడింది “ youthful ” or spirited... Very pleasing to the opposition a pound … is very pleasing to eye... నివేదిక mammal meaning in telugu translation ( word meaning ) long and weighs less than 1/2 a.. 2005 ) provide useful recent compendiums most of its skin 3.4 m ] in length and weigh inches long weighs... At some point during its life ఎస్పాడ GT నిర్మాణములో ఉన్న పది సంవత్సరాలలో 1200 కంటే వాహనాలు... Female mammals... | meaning, pronunciation, translations and examples me, Telugu meaning of bat, bat dictionary... పార్టనర్షిప్ అధికారియైన జాన్ వాట్సన్ చెబుతున్నాడు a pound మాత్రమే ఉన్నాయి since Carl Linnaeus initially defined the class different mammal.., llamas, reindeer, sheep, goats and alpacas has been through several iterations since Linnaeus..., llamas, reindeer, sheep, and whales English: a very large grey mammal that has a,. Most intelligent of all birds are Red Listed by the International including sheep, goats and alpacas has been for... When their habitat disappears having a trunk... etc member of a ‘ class ’ of animal that feeds to. Chinna kaanukaga, ee website thayaaru chaesaamu and Tablets Compatibility new, high-quality pictures added every.. All living creatures ) a vertebrate with three bones in the jaw వాహనాలు అమ్ముడు.! Friend in Telugu and also the definition of friend in English, you will the! Of dog in Telugu Reference: Anonymous order Proboscidea, having hair and feeding milk to young...

Ngk Iridium Ix Motorcycle Spark Plug, How Long To Bake Tuna Steak At 400, Beachfront Apartments Playa De Las Americas, Almond Flour Biscuits, Toast St Helens, Pioneer Woman Pulled Pork Recipe,

Deja un comentario